A toborzás és a kiválasztás a hálózati vezetők tevékenységének két legfontosabb pontja. A prioritási sorrendben mindig is a csúcson volt, és amíg üzletkötőre szüksége van a biztosítási szakmának, addig ott is marad. Oktatási ajánlatunkkal azt kívánjuk elérni, hogy a tanfolyamainkon résztvevők

  • birtokában legyenek annak a tudásnak, amely ahhoz kell, hogy toborzási és kiválasztási tevékenységüket hatékonyabbá tegyék;
  • képesek legyenek e két tevékenység pontos, következetes és folyamatos végrehajtására, amely a hosszú távú, megalapozott eredmények előfeltétele.

Az egyik legáltalánosabb toborzási forma, az álláshirdetéseken keresztüli toborzás ma már nem hoz annyi üzletkötő-jelöltet, mint korábban, ám a vezetők java még továbbra is ezt a toborzási formát alkalmazza a leginkább. E toborzási forráson kívül számos hatékony, hosszú távú gondolkodást feltételező toborzási forma létezik, amelynek alkalmazása folyamatossá teszi a beléptetéseket.

A tréningfolyamat célja, hogy olyan, a toborzásban jártas és sikeres vezetőket képezzen, akik mintát és példát mutatnak a többi vezető számára a helyes toborzási tevékenységet illetően.

A toborzási mutatók javításának, illetve a beléptetések számának növelése még nem járul hozzá kizárólag az értékesítési eredmények növeléséhez. A toborzás mellett a kiválasztásra is komoly hangsúlyt kell fektetni.

Egy átgondolt kiválasztási folyamat időigényes, több lépcsőből áll, és a hálózati vezető részéről komoly figyelmet igényel. Ám ha e szempontokat a hálózati vezető képes szem előtt tartani, akkor a belépővel kapcsolatban olyan ismeretek birtokába jut, ami a későbbiekben képessé teszi arra, amire minden üzletkötő a leginkább vágyik: személyre szabottan motiválni a munkatársakat.

Ehhez ismerni kell azokat a kiválasztási technikákat, amelyek a legalkalmasabbak a jelöltek megismerésére, mind emberi, mind pedig szakmai vonatkozásban. Ha a kiválasztási folyamat megfelelő színvonalú, akkor az ott szerzett információkra fel lehet építeni egy olyan személyre szabott oktatási koncepciót, amely a jelöltet a legjobb formába hozza, s valóban azoknak a képességeknek a birtokába juttatja, amely képessé teszi őt az értékesítési munka magas szintű elvégzésére.