Mentortanfolyam

Mindenki találkozott jó mentorral. Lehet, hogy élete meghatározó pillanatait neki köszönheti: azt, hogy megismert egy munkafolyamatot, azt, hogy megértett egy bonyolult feladatot, vagy hogy megtalálta a hivatását.

Mindenki találkozott rossz mentorral. Aki negatív volt és kritikus, és aki képes volt arra, hogy forrásponton lévő lelkesedésünket egy pillanat alatt fagypont alá süllyessze. Ha egy tanár egyben jó mentor is, diákjait egy életre megfertőzheti egy tantárgy szeretetével, elkötelezheti egy világszemlélet vagy életszemlélet mellett.

A mentorok csak ritkán rendelkeznek pedagógus végzettséggel. Legtöbbjüknek diplomájuk sincs – csupán érzékük van hozzá, hogy miként kell megszólítani egy újonnan érkezőt és hogyan kell elmagyarázni egy munkafolyamatot, és hogy miként kell visszajelezni, megerősíteni sikeresen elvégzett munkaegységeket.

Eredményes munkavégzés és gyorsabban kialakuló szociális kapcsolatok = hosszú távú gondolkodás

Napjainkban a gazdasági életben a mentoroknak kiemelt szerepük van. Ők azok, akik az újonnan érkező munkatársakat betanítják, és ők azok, akik segítenek az újonnan érkezők beilleszkedésében. A nemzetközi kutatásokat személyes tapasztalataink csak megerősítik: a jól kiválasztott és megfelelően felkészített mentorok hatására a kezdő munkatársak munkájukat eredményesebben és hatékonyabban végzik, szociális kapcsolataik, más munkatárasakkal történő kommunikációjuk révén sokkal hamarabb beilleszkednek a munkaközösségbe, s e kötődés kialakulásával a friss munkavállaló hosszú távon gondolkodik a cégben. Ahol jól érzi magát, onnan nehezebben távozik másik munkahelyre, gyakran még akkor sem vált munkahelyet, ha magasabb fizetést ígérnek. Ennek alapvető oka az, hogy az érzelmi kötődés a legtöbb munkavállalónál sokkal fontosabb és erősebb, mint a kognitív.

Miért más a Via Prospera Felnőttképző Intézet mentortanfolyama?

Gyárlátogatás helyett a munkaterületen végzett személyes munka

A tréning előtti gyárlátogatások alkalmával, amikor megismerjük a munkakörülményeket, az éppen dolgozó munkatársakat és a munkafolyamatot, az a cél, hogy valamilyen képet kapjon a tréner arról, hogy a vezető vagy képezni kívánt munkatársak milyen feladatot látnak el. Ennek az információértéke azonban általában nagyon alacsony, inkább csak jelképesnek nevezhető.

 Képzelje el, hogy eltölt egy hétvégét Rómában! A rövid idő alatt felkeresi a legfontosabb nevezetességeket, végigjárja az útikönyvek vagy a barátok által javasolt helyszíneket.

Aztán egy alkalommal módjában áll két hetet a városban tölteni, ahol helybéliekkel, igazi olaszokkal dolgozhat együtt reggeltől estig. Természetes, hogy a hétvégi látogatás alkalmával egészen más élményeket gyűjt, mint amikor ott dolgozik, és több tucat olasznak lehet a munkatársa.

E tapasztalatok miatt döntöttünk úgy, hogy a konkrét tréneri munka előtt a kijelölt tréner először munkába áll, és végigdolgozza a nyolc órát, vagyis átéli azt, amit egy kezdő munkatárs is átél. Az itt szerzett tapasztalatok alapján állítjuk össze a tréninget, illetve teszünk észrevételeket a betanítási folyamattal kapcsolatban.

Pedagógia kontra andragógia

A felnőttek másképp tanulnak, mint a gyerekek, pontosabban a hivatalos iskolai oktatásban az általános iskolától az egyetemig egészen más törvényszerűségek szerint tanulnak a diákok, mint az iskolarendszerből kikerül felnőtt tanulók. Ezzel a problematikával egy külön tudományág, az andragógia (felnőttoktatás) foglalkozik.

A mentorképzés során külön fejezetet szentelünk annak megismertetésére, hogy a leendő vagy már gyakorló mentorok felismerjék, elsajátítsák és használják azokat a módszereket, amelyek a felnőtt munkatársak tanulási folyamatait s ezáltal eredményes munkavégzésüket elősegítik. Megismertetjük a mentorokat az andragógia legfrissebb kutatási eredményeivel és azokkal a módszerekkel, amelyeket felhasználva a leendő munkatársak hamarabb sajátítanak el munkafolyamatokat.

Új motoros képességek, új gondolkodási sémák és a megerősítés módszertana

A mentornak az együttműködés során fel kell mérnie az új munkatárs motoros (mozgásos) képességeit. E képességeket kell átalakítani ahhoz, hogy az újonnan belépő sikeresen végezze a munkáját. Ez az első lépés.

A második lépés, hogy a mozgásos tevékenységhez sikeresen rendelődjék hozzá egy újfajta gondolkodási séma, amibe beleértendő a figyelem szintje és az elvégzendő feladat helyes sorrendje.

A harmadik lépés a visszacsatolás vagy megerősítés, ami azért különlegesen fontos, mert személyre kell szabni. Míg egy munkafolyamat elvégzése mindenki számára ugyanaz, a motiváció egyénenként más és más. Éppen azért tartjuk kiemelten fontosnak a visszacsatolás módszertanának elsajátítását, mert itt a mentornak minden munkatársat másképpen kell megerősíteni a helyes tevékenység elvégzése során.

A mentorképzés folyamatának öt lépése:

  1. A kijelölt tréner munkába állása: munkatársunk a beléptetési folyamatot követően munkába áll. A kijelölt területen napi nyolc órában végzi pályakezdőként a rá bízott feladatokat a cég által kijelölt mentorokkal addig, amíg a megfelelő információ és tapasztalatok birtokába jut. (3 – 15 nap)
  1. A szerzett tapasztalatokról cégünk visszajelzést ad a Megrendelőnek.
  1. Cégünk elkezdi a megfelelő a megrendelő és a megrendelő mentorai számára a megfelelő, személyre szabott tanfolyam felépítését, összeállítását.
  1. Mentortanfolyam. (egy-, illetve kétnapos képzések a szükségleteknek és az igényeknek megfelelően)
  1. Mentorok tevékenységének utánkövetése, a tanultak felhasználásának ellenőrzése, vagyis a mentorok mentorálása.

Miért mentorképzés?

Napjainkban alapvető fontosságú, hogy munkatársaink minél hosszabb távon a cégnél maradjanak. Nemcsak a munkaerő-piaci helyzet miatt, hanem mert a betanítás költségei egy nagy fluktuációval rendelkező cégnél az egekbe szökhetnek. Emellett a munka minősége és mennyisége a megfelelően kialakított mentor-rendszer és a megfelelően kiválasztott és kiképzett mentorok segítségével nemzetközi és hazai tapasztalataink alapján nagymértékben optimalizálható.

Mentornak lenni felelősség. Felelősséget vállalni a vállalatért és elköteleződni a munkafolyamatok helyes átadása mellett, az egyik legkülönlegesebb munkakör. És ha a cég megbíz valakit ezzel a feladattal, akkor ez azt jelenti, hogy bízik benne emberként és szakemberként egyaránt.