1. Interjú a vezetőkkel

A program sikeres lebonyolítása érdekében feltétlenül fontosnak tartjuk, hogy a vezetők és a trénerek között megfelelő munkakapcsolat alakuljon ki. Ehhez pontosítani kell a vezetők céljait, elvárásait, illetve a tréningen való részvételük, aktivitásuk mértékét. Az interjúk során felmérjük, hogy a vezetők milyen elvárásokat támasztanak a program tartalmával, valamint a trénerek részvételével, magatartásával kapcsolatban. Megtudjuk azt is, hogy a program befejezése után a vezetők milyen eredményeket várnak, illetve milyen eredményekkel lennének elégedettek.

 

  1. Interjú a vezetők által kijelölt résztvevőkkel

A trénerek legalább három, a vezetők által kulcsfontosságúnak tartott személlyel készítenek interjút a tréning előtt. A célja az, hogy meg tudjuk ítélni a résztvevők programhoz való hozzáállását, továbbá az, hogy a tréningtematikát a résztvevők elvárásai alapján még tovább tudjuk finomítani.

 

  1. Feljegyzés az interjúkról a vezetők részére

Fontosnak tartjuk, hogy a vezetők számára minden olyan információt átadjunk, amely eredményesebb munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges. Éppen ezért a résztvevőkkel folytatott megbeszélések tapasztalatait egy feljegyzésben rögzítjük, s azt a vezetők rendelkezésére bocsátjuk.

 

  1. Tréning

A tréningek sikere az előkészítésben, a felkészülésben és a felkészültségben rejlik. Trénereink két évtizedes tapasztalata garantálja, hogy a program az európai tréningkultúrának megfelelő, magas színvonalú tréningfolyamat lesz.

 

  1. Feljegyzés a tréning tapasztalataival kapcsolatban a vezetők részére

Mint fentebb említettük már, a program precedens nélküli, éppen ezért a tevékenység során a felmerülő összes mozzanatot dokumentáljuk, hogy a későbbiekben a vezetők számára felhasználható legyen. A tréning befejezését követő feljegyzés elkészítésének célja, hogy a trénerek szempontjai szerinti értékelés a vezetők birtokába kerüljön. Ez a feljegyzés tartalmazza a program rövid áttekintését, a résztvevők programhoz való hozzáállását és a tréneri javaslatokat, meglátásokat.